Tilbake til hverdagen – lettelse eller frustrasjon?

hverdag4For mange av oss er juleferien over og hverdagen et faktum. Hvordan var det for deg? Ble det late dager, gode samtaler og harmonisk kvalitetstid med familie eller venner? Eller var det irritasjon, gnisninger og konflikt som dominerte? Eller muligens litt av begge deler?

Kanskje er privatlivet ditt harmonisk, mens jobbhverdagen fortoner seg som et mareritt med en vanskelig sjef eller medarbeider?

Uansett hvor i livet ditt du møter utfordrende relasjoner, vil det være lurt å se innover i deg selv. Dersom du lar det være opp til andre å bestemme hvordan du har det, velger du offerrollen, og du har ingen mulighet til å påvirke. Da må du håpe på at den eller de andre forandrer seg, og det skjer veldig sjelden.

Det er ikke hva som skjer med oss som skaper frustrasjon og lidelse i livene våre – det er måten vi håndterer det som skjer med oss, som er utfordringen. Når vi skjønner at dette er sant, forlater vi offerrollen. Å ta ansvar for sine egne følelser, dvs for hvordan vi har det, er ikke lett. Det krever et bevisst valg. Det krever mot. Det krever viljen til å se på seg selv, helt ærlig, og se hvor vi stikker kjepper i hjulene for oss selv, i stedet for å legge skylden på andre.

“If you change the way you look at things, the things you look at change”
~ Wayne Dyer

«Jamen, det er umulig å ha en god relasjon til kollega xx», sier du kanskje, «for vedkommende er helt håpløs». Ja, vi vil alltid kunne komme ut for (og være nødt til å forholde oss til) mennesker som har en uhensiktsmessig og krevende adferd. Men uansett hvor vanskelig vedkommende er, så vil det alltid være en del av relasjonen du kan ta ansvar for. Det kan være å jobbe med å ikke bli så lett såret av en kollega som stadig kommer med stikk og sarkastiske kommentarer. Det kan være å ikke gå inn i diskusjon med en venn som uansett alltid vil ha det siste ordet og som aldri blir ferdig med å krangle. Eller det kan også være å endelig avslutte en relasjon til en som har behandlet deg dårlig. Om det så er bare 5% av problemene i relasjonen som kommer fra deg, så er det disse 5% det gir mening for deg å jobbe med. Andre mennesker endrer seg ikke fordi vi synes de skal det, men hvis vi tar ansvar for oss selv og det vi har anledning til å påvirke, vil faktisk de fleste relasjoner endre seg mer enn det vi trodde var mulig.

«Nysgjerrighet er den beste vaksine mot å dømm

I tillegg til selvinnsikt, er viljen til å være nysgjerrig og prøve å forstå den andre personen, en nøkkel til å bedre utfordrende relasjoner. Det virkelig ikke lett å forstå andres motiver bestandig, men hvis du kan huske på at vi alle dypest sett prøver oppnå anerkjennelse, aksept og det å bli elsket for den vi er, blir det ofte lettere å ikke ta ting så personlig. Hvis du kobler på nysgjerrigheten, kan du til og med gå fra å være frustrert til å bli fascinert. «Hvordan har hun kommet til å tro at den oppførselen vil gi henne respekt eller bekreftelse?» Eller «Hva slags respons er det han egentlig søker, når han sier det der?». Å være nysgjerrig er en kraftfull vaksine mot å dømme, både andre, men ikke minst oss selv. «Hmmmm, tenk at jeg gikk i fella og backet ut igjen. Hva er det jeg er så redd for når jeg ikke tør å stå opp for meg selv?». Nysgjerrighet og utforskertrang er virkelig noen av de viktigste «verktøyene» man har til rådighet, når man driver med selvutvikling, og en mye bedre tilnærming enn bebreidelse og selvbebreidelse.

Så hvilke relasjoner er det du kan tenke deg å endre på i det nye året? Er det til en kollega, moren din eller kanskje til deg selv? Uansett hva du ønsker å endre, så er det viktig å ta ansvar for det som er ditt i relasjonen, verken mer eller mindre. Å bare skylde på den andre, er like uhensiktsmessig som å ta på seg alt ansvar for en dårlig relasjon. Vær nysgjerrig, og ærlig med deg selv. Det er ikke alltid så lett å få øye på hvilke mekanismer som ligger under et dårlig samspill mellom to mennesker. En dominerende person, kan ikke dominere noen uten den andres «tillatelse», så hvis du har en venn som «herser» med deg, så se på hvordan du kan bli flinkere til å sette ned foten og si fra (og husk at en måte å sette ned foten på er å avslutte forholdet om nødvendig). Hvis du har en kollega som du hele tiden føler konkurrerer med deg, og som alltid skal være best, så husk at det ikke blir noen konkurranse hvis du ikke gidder å delta.

Alle relasjoner har sin misjon. I de gode kan du hvile, hente inspirasjon og bekreftelse. I de utfordrende kan du få større forståelse for andre mennesker, og ikke minst virkelig lære noe nytt om deg selv. Så si ja takk til lærdommen og innsiktene og la 2019 bli det året hvor du tar ansvar for deg selv og vokser som menneske!