Enneagrammet

Hva er Enneagrammet?Symbol_Numbers

Har du lurt på hvorfor enkelte mennesker har helt andre måter å reagere på enn deg selv? Hender det at du blir trigget, såret eller oppgitt over mennesker du omgås? Undrer du deg over hvorfor du ofte ser ut til å møte de samme utfordringene om og om igjen?

Hva hvis du kunne forstå andre mennesker gjennom et verktøy som gir deg svarene på spørsmålene ovenfor?

The enneagram touches people because it resonates with the truth about human nature that they already know in their hearts
~Don Riso Hudson

 

Enneagrammet er slående presist i beskrivelsen av hvorfor vi oppfører oss som vi gjør og er nøkkelen til en grunnleggende forståelse for våre dypeste tanke- og adferdsmønstre. Gjennom Enneagrammet blir du bevisst på hvilke «briller» du selv har en tendens til å se verden gjennom, samtidig med at du får en bedre forståelse for andre mennesker. Enneagrammet setter ikke mennesker i bås, men viser oss båsen vi har satt oss selv i, og om vi ønsker det: veien ut av denne båsen. Med Enneagrammet utvikler du ferdighetene dine innen kommunikasjon, ledelse, samarbeid og stresshåndtering og finner frem til hva som ubevisst motiverer og begrenser deg. Gaven i å forstå Enneagrammet er å få øye på våre automatiske reaksjoner, slik at vi kan bryte negative mønstre og dermed utvikle oss.

9 personlighetstyper
~
Finn din niendedel av virkeligheten

Enneagrammet beskriver 9 ulike personlighetstyper – hver med sine særskilte talenter og styrker, og potensielle utfordringer. Vi rommer elementer fra alle typer i oss, men én av typene er tydeligere enn de andre når det kommer til atferd, holdninger og oppfatning av virkeligheten.

Type 1: Perfeksjonistentype1nettadresse
1ere er samvittighetsfulle og etiske med en sterk fornemmelse av hva som er rett og galt. De har fokus på å være nyttige og gjør alt de kan for å unngå feil. 1ere handler ut i fra sin egen høye indre standard og kan ha en sterk tendens til å dømme eller kritisere seg selv og andre.
Styrke: 1ere er vanligvis pålitelige, fornuftige og har en høy moral. De har integritet og et ønske om å forbedre ting til det beste for alle.
Dypeste frykt: Å ikke være fullkommen.
Dypeste ønske: Å være god, dydig, i balanse – og ha integritet.

 

Type 2: Hjelperentype2nettadresse
2ere ønsker å være tett forbundet med andre mennesker og fokuserer på å gi oppmerksomhet til folk som er viktige for dem. Det er naturlig for dem å vise andre sin velvilje, noe som ofte er følelsesmessig knyttet til et ønske om å få aksept og anerkjennelse. De er velmenende, men kan falle for fristelsen til å gjøre ting for andre for å føle seg uunnværlig.
Styrke: Får lett venner. De er ofte hensynsfulle, oppmerksomme, morsomme og positivt engasjerte.
Dypeste frykt: Å være (den eneste) som er uønsket.
Dypeste ønske: Å føle seg elsket.

 

Type 3: Utretterentype3nettadresse
3ere er opptatt av å sette mål og av å nå dem. De har fokus på fremgang og på å skape det «riktige» bildet av seg selv. De fokuserer på å «gjøre» snarere enn å «være». 3ere identifiserer seg ofte med en rolle, og prøver hele tiden å være den de tror andre ønsker de skal være. De tror feilaktig at deres verdi ligger i det inntrykk de gir andre.
Styrke: De er ofte flittige, energiske og inspirerende mennesker.
Dypeste frykt: Å være udugelig og ikke ha verdi utover det de presterer.
Dypeste ønske: Å føle seg verdsatt, akseptert og ønsket.

 

Type 4: Individualistentype4netttadresse
4eres oppmerksomhet retter seg mot følelser og hva de savner og ønsker. De er lidenskapelig opptatt av hva som rører seg i sitt indre av intensitet, tap, lengsel, sorg, smerte eller lykke. De lengter gjerne etter det uoppnåelige og kan bli melankolske og triste over det tapte. Tidlig i livet har mange 4ere følt seg utenfor eller annerledes og har ofte hatt utfordringer med lav selvfølelse.
Styrke: Firere kan være følelsesmessig sterke, ekte, kunstneriske og følsomme. De har en intuitiv sans for det vakre og dype.
Dypeste frykt: Å ikke ha noen identitet eller personlig betydning.
Dypeste ønske: Å finne seg selv og å skape en identitet ut fra sin indre opplevelse.

Type 5: Utforskerentype5nettadresse
5ere fokuserer på å samle kunnskap og visdom og på å tenke og observere. De beskytter sine interne ressurser, og mange er svært private. 5ere opplever ofte at de har en begrenset mengde energi, som de holder på. De kan føle det ubehagelig når andre trenger seg inn på dem, spesielt følelsesmessig. Resultatet er at de trekker seg inn i seg selv og beskytter seg mot krav utenfra. 5ere liker å reflektere og analysere og kan være svært teoretiske eller intellektuelle.
Styrke: De er kunnskapsrike, analytiske og objektive, og har evne til å finne helt nye måter å gjøre og forstå ting på.
Dypeste frykt: Å være hjelpeløs og unyttig.
Dypeste ønske: Å være dyktig og kompetent.

 

Type 6: Lojalistentype6nettadresse
6ere er trygghetssøkende og dedikert til det de tror på. De er opptatt av fellesskap og samhørighet, ut fra en tanke om at sammen står vi sterkere. De stiller spørsmål, betviler og er på vakt for uoverensstemmelser. De identifiserer de verst tenkelige scenarioer for å være forberedt på hva som kan skje.
Styrke: Er ofte intuitive, lojale, analytiske og har evne til å utfordre autoriteter eller til å gjennomskue falske forutsetninger.
Dypeste frykt: Å ikke kunne overleve/klare seg på egenhånd.
Dypeste ønske: Å finne sikkerhet og støtte.

 

Type 7: Entusiastentype7nettadresse
7eres oppmerksomhet er rettet mot valg og muligheter. De søker det morsomme, spennende og forfriskende og unngår smerte og ubehag. De ønsker å være i en positiv sinnsstemning og er derfor opptatt av å legge planer for fremtiden.7ere er muntre – og har vanligvis mange interesser og levende fantasier. De kan ha vanskelig for å fastholde fokus, fordi de ønsker å være med på alt som skjer, og kan ha en tendens til å flykte fra problemer fremfor å ta tak i dem.
Styrke: De er vanligvis eventyrlystne, mulighetsorienterte og praktiske.
Dypeste frykt: Tap, og det å bli fanget i smerte.
Dypeste ønske: Å være glad, tilfreds og oppfylt.

Type 8: Utfordrerentype8nettadresse
8eres oppmerksomhet er rettet mot temaer som makt og kontroll. De liker å få ting til å skje, og beskytter gjerne de svake og bekjemper urettferdighet. Med en intens og autoritativ energi, er de som regel klare til å møte enhver utfordring. De forsøker å være sterke og fornekter sin egen sårbarhet og kan være utålmodige med andres svakhet.
Styrke: Fremstår som robuste, sterke og energiske.
Dypeste frykt: Å bli skadet eller kontrollert av andre.
Dypeste ønske: Å beskytte seg selv og å bestemme sin egen retning i livet.

 

Type 9: Fredsmeglerentype9nettadresse
9eres oppmerksomhet rettes mot harmoni og det å unngå konflikter. De nyter følelsen av balanse og ro, som de opplever enten i et trygt miljø, i naturen eller i sin egen indre verden. På grunn av sin stille, litt tilbaketrukne karakter, kan de ofte føle seg oversett. De har en egen evne til å se situasjonen fra ulike sider og forstå andres synspunkter, men kan ha vanskeligheter med å se og hevde sine egne behov.
Styrke: Niere kan være dyktige meglere og lojale og trofaste partnere og venner. De er vanligvis varme og empatiske.
Dypeste frykt: Tap, atskillelse og å bli utslettet.
Dypeste ønske: Å ha ro i sinnet.

Kilde: KjerneKraft/Internatioanal Enneagram Association Norge

Du kan lese mer om Enneagrammet her:
http://www.enneagraminstitute.com/
http://www.theenneagraminbusiness.com/
https://www.enneagramworldwide.com/

Har du spørsmål, ta kontakt med Silje på silje@kraftfull.no / tel : +47 918 58 479 eller Christine på christine@incitecoaching.no / tel: +47 928 44 231

 

Legg igjen en kommentar