Om Silje

C&S-2675Silje er offisersutdannet ved Sjøkrigsskolen, med mange års erfaring fra offentlig forvaltning, men startet en ny karrierevei, da hun i 2010 grunnla Kraftfull Coaching i Trondheim, sammen med sin kollega Katharina Kolby. Silje brenner for å støtte mennesker og team i å tørre å komme inn til kjernen og å være ekte og autentiske. Mange av oss føler at vi ikke er gode nok som vi er, og at vi må tilpasse oss eller skjule sider av oss selv for å være verdt noe. Dette legger bånd på våre ressurser, og gjennom å finne tilbake til den vi egentlig er, frigjør vi energi og kreativitet som bidrar til at vi oppnår helt andre og bedre resultater for oss selv. De samme mekanismene gjør seg gjeldende i team. Siljes ærlige coachingstil hjelper deg til å få øye på alle de stedene hvor du ikke utfolder deg selv i den grad du kunne ønske det.

Les hva klienter sier om Silje.

 

Du finner Silje også her: http://www.gomentor.no/mentorer/siljekristinehaugen

silje@kjernekraft.com / tel : +47 918 58 479

Legg igjen en kommentar