Du ER ikke personligheten din

En definisjon på personlighet er ”noen typiske kjennetegn ved en persons måte å tenke, føle og handle på i en rekke ulike situasjoner over lengre tid. ”Visste du kanskje at ordet stammer fra det latinske begrepet “persona” som betyr maske? Det er helt normalt å ha en slik maske og den hjelper oss faktisk å overleve.

Allerede tidlig i barndommen finner vi noen strategier som hjelper oss å håndtere verden. Over tid utvikler vi personligheten vår – og den gir oss forutsigbarhet og trygghet i en uforutsigbar verden. Men selv om det ofte kan oppleves sånn, så ER du ikke dine personlighetstrekk – du er bare den som har dem.

Photo: Sander Smeekes

Hvorfor trenger vi å bli bedre kjent med oss selv?

Det er mange som har spurt oss hva det er vi egentlig driver med i Kjerne♥Kraft Kurs & Coaching. Jeg pleier å svare at vi jobber med å styrke menneskers forhold til seg selv og andre. Et av verktøyene vi bruker er Enneagrammet, men når vi sier dette rare ordet opplever vi en del skepsis. “Ennea hva for noe?”. Noen synes det høres spennende ut, andre synes det høres mystisk og merkelig ut. Når vi forklarer at det dreier seg om et personlighetsverktøy blir noen mer nysgjerrig, andre lukker ned rullgardinen. De har prøvd det før. Myers Briggs, Disk og andre typologier, tester eller metoder som skal fortelle dem hvem de er. “Det blir for snevert” er det noen som tror.

Photo: Pixabay

Men vi mener at vi alle har nytte av verktøy som gjør oss mer selvbevisst. Noe av det som skiller Enneagrammet fra andre typeverktøy er at det er et dynamisk system. Det tar høyde for at mennesker er i konstant utvikling og alt for komplekse til å kunne settes i snevre kategorier. Vi har alle typene i oss i større eller mindre grad.

Fordelen med Enneagrammet er at det hjelper oss å oppdage det som hindrer oss i å være oss selv og støtter oss i å få frem mer av våre unike personlige egenskaper. En annen forskjell fra andre typeverktøy er at hver person får anledning til å finne sin type, og sitt unike eksistensielle dilemma, gjennom selvrefleksjon. Vi mener at testresultater skal brukes med omhu og kun som et utgangspunkt for videre utforsking. Derfor opplever vi at en god måte å oppdage sin personlighetstype er gjennom en workshop eller en coachingprosess.

En stor fordel ved å lære om ulike personlighetstyper er økt selvinnsikt, selvaksept og selvutvikling. Dette bidrar igjen til mer empati og forståelse for ulikheter mellom mennesker, og dermed mindre konflikter. Det å lære om menneskelig motivasjon og atferd vil styrke dine relasjoner og din emosjonelle intelligens. Det er ingen tvil om at verden i dag trenger mer av dette.

Har du pusset brillene i det siste?

Det sies at det du er bevisst kan du styre, men at det du ikke er bevisst på vil styre deg. Det meste av det vi mennesker gjør er på autopilot – både på godt og vondt. Se for deg at vi alle går rundt med et sett briller. De funger som et filter og gir oss personlige fortolkninger av alt vi opplever og måten vi ser verden på. Dine briller har sannsynligvis en helt annet type glass enn mine briller. Derfor kan vi f.eks. ha få et veldig ulikt inntrykk av en person vi møter eller en film vi ser. Vi ser nemlig ikke tingene som DE er. Vi ser tingene som VI er.

Photo: Barbara A. Lane

Noe av det vi gjør i KjerneKraft er å gjøre folk bevisst på det ubevisste. Vi oppfordrer dem til å ta av seg brillene og ta seg tid til å studere brilleglasset. Vi lar dem også byttelåne – for å oppleve hvordan verden ser ut med hverandres briller. Dette er både morsomt, fascinerende og enormt nyttig! På vår workshop “Bli en bedre menneskekjenner» får deltakerne spennende innsikter om seg selv og en dypere forståelse av andre. De får lære om tanker og følelser til mennesker som er veldig forskjellig fra dem og hva som er drivkraften bak denne væremåten. Hvorfor er vi som vi er? Hvorfor gjør vi som vi gjør? Denne innsikten gir store aha-opplevelser og har en tendens til å knytte folk tettere sammen. Når vi virkelig får se og oppleve noe for eksempel fra vår mors, kollegas eller kjærestes perspektiv så gjør det noe ved oss. Det blir blant annet lettere å ikke ta ting så personlig fordi man minnes på at de fleste gjør det de gjør FOR seg selv og ikke MOT oss.

Mesteparten av våre problemer oppstår fordi det er deler av oss selv vi ikke aksepterer. Det å gi seg selv ubetinget kjærlighet kan være en utfordring. I Kjerne♥Kraft er vi opptatt av å støtte mennesker i å være rause med seg selv. Ikke skam deg over tidligere feil og mangler, men se på det som en del av livet og som kilde til læring.

En guide til den beste versjonen av DEG

Målet med Enneagrammet er hverken å endre personlighetstype eller bli mer perfekt. Hensikten er å få tilgang til flere sider av deg selv, slik at du føler deg mest mulig hel, tilfreds og i balanse. I motsetning til andre personlighetsverktøy er Enneagrammet så mye mer enn en beskrivelse av atferd. Verktøyet hjelper deg ikke bare med å bli mer bevisst på dine styrker, fallgruber og utviklingsområder, men gir deg også en tydelig retning og verdifulle tips for veien videre. Du blir ikke plassert i en bås, men får selv øye på den båsen du har hatt en tendens til å plassere deg selv i, og om du vil – veien ut.

Photo: Unknown

En viktig fordel ved å bli mer selvbevisst er at du får anledning til å skru av autopiloten og observere deg selv fra utsiden. Alle har vi noen mønstre eller vaner som ikke støtter oss, men vi er nødt til å bli bevisst på disse før vi kan skape endring.

Har du lyst til å lære Enneagrammet med oss så ta kontakt (christine@kjernekraft.com) for å få informasjon om vårt neste kurs. I løpet av to intensive dager, fylt med humor og alvor, vil du få med deg konkret kunnskap du har nytte av både på jobb og privat. Med Enneagrammet utvikler du en dyp forståelse for deg selv og andre og gjennom det, dine ferdigheter innen kommunikasjon, ledelse, samarbeid og stresshåndtering.