Coaching privat

Coaching er ikke terapi eller rådgivning, men en prosess der du får støtte av en coach til å komme inn til kjernen og treffe riktige valg. Effekten kan likevel oppleves som terapeutisk og helende. Våre coacher støtter deg i å se hvor i livet du ikke utfolder deg i den grad du ønsker, og hjelper deg til å skape positive endringer. Vi setter i gang prosesser som hjelper deg å sortere tanker og se nye muligheter.

Coaching har fokus på nåtid og fremtid – ikke på fortiden, selv om den godt kan berøres. Coachen er der for deg og dømmer deg ikke, uansett hvilke utfordringer du strever med.

Noen eksempler på vanlige tema:

 • Ønske om mer balanse og glede i livet
 • Behov for styrket selvtillitt og selvfølelse
 • Ønske om selvinnsikt og selvutvikling
 • Ensomhet
 • Grue seg til noe
 • Behov for endring på jobben/karrierebytte
 • Følelsen av å ikke strekke til
 • Vanskeligheter med prioritering
 • Ønske om å leve sunnere
 • Stress
 • Vanskeligheter med å ta valg
 • Utfordrende relasjoner på jobb eller privat
 • Ønske om å nå konkrete mål

Ta kontakt for nærmere informasjon om våre tjenester.

Silje Kristine Haugen – silje@kraftfull.no tlf: +47 918 58 479 les om Silje
Christine WIttusen – christine@kjernekraft.com tlf: +47 928 44 231 les om Christine

Legg igjen en kommentar