Bedrift

Mange ledere sier: Hva hvis jeg utvikler mine ansatte, og de slutter?         Vi tenker: Hva hvis du ikke gjør det, og de blir!

KjerneKraft tilbyr coaching av team og grupper, ledercoaching og individuell coaching av ansatte, samt skreddersydde workshops og foredrag.

Coaching er en av flere effektive metoder for å hjelpe medarbeidere til økt trivsel gjennom bedre selvledelse og utnyttelse av sitt potensial. Et viktig resultat av coaching kan være en arbeidskultur der medarbeiderne opplever jobben som mer meningsfylt fordi de føler økt trygghet, eierskap og engasjement for arbeidet de utfører. Vi i KjerneKraft vet at dette påvirker prestasjonsnivået.

Teamutvikling

For nyetablerte team eller team som ønsker å styrke samarbeidet, anbefaler vi KjerneKraft sitt teamutviklingsprogram. Det består vanligvis av minimum tre sesjoner som tar teamet gjennom en inspirerende og konstruktiv prosess som skaper et felles, verdibasert fundament å jobbe utifra.

Her skaper medarbeiderne blant annet sin egen teamvisjon som skal hjelpe dem å etterleve selskapets overordnede visjon. Gjennom arbeid med verdier får hver enkelt medarbeider muligheten til å sette ord på hva som skal til for at samarbeidet skal fungere optimalt. Teamsesjonene kan med fordel kombineres med ledercoaching samt individuell coaching av teammedlemmene.

Workshops

«Styrken i våre ulikheter» – ca. 2 timer
I denne workshopen får du en unik forståelse for  menneskers forskjellighet, hvordan dette skaper utfordringer for oss i hverdagen, og hvordan du kan snu frustrasjon til fascinasjon. Nye perspektiver og kunnskap, kombinert med spennende øvelser og refleksjon gir selvinnsikt og større aksept for deg selv og dine medarbeidere. Du sitter igjen med innsikter som skaper grunnlag for bedre samhold, samt økt trygghet, trivsel og motivasjon på arbeidsplassen.

«Kraftfull Kommunikasjon» – ca. 2 timer
En workshop som består av en blanding av teori, øvelser og konkrete tips. Medarbeiderne får reflektere over sine styrker og utfordringer i kommunikasjon med andre. Hvordan kommuniserer vi når vi er under press? Hva innebærer det å være en god lytter? Videre får de muligheten til å sette både individuelle og teambaserte mål for videre utvikling og skape et godt grunnlag for god kommunikasjon på arbeidsplassen.

«Meningsfulle mål» – ca. 2 timer
Mange føler seg overveldet av mål og krav til prestasjon, og savner motivasjon og driv i hverdagen. Det å bli bevisst på akkurat hva du ønsker å oppnå, gir deg fokus og retning, og en mulighet til å rydde bort alt det uvesentlige. I dette foredraget lærer du å identifisere dine innerste verdier og sette mål som virkelig betyr noe for deg. Gjennom tankevekkende øvelser og refleksjon får du nyttige verktøy du kan ta i bruk med det samme  Det skapes grunnlag for en arbeidskultur der medarbeiderne opplever jobben som meningsfylt fordi de føler eierskap og engasjement. 

«Forstå deg selv og andre bedre» – 2 dager

Dette er en innføring i Enneagrammet, som er et kraftfullt og effektivt personlighetsverktøy.  Universiteter som Harvard og Standford tilbyr Enneagramundervisning og store bedrifter som blant annet Microsoft, Lego, Motorola og Walt Disney Company har benyttet dette unike verktøyet.

Med Enneagrammet utvikler du dine ferdigheter innen kommunikasjon, ledelse, samarbeid og stresshåndtering.

Enneagrammet skiller seg fra andre typologier ved at det ikke bare beskriver atferd, men også forklarer motivasjonen bak og er et nyttig rammeverk både for personlig og profesjonell utvikling. Workshopen gir en grundig innføring i de 9 grunnleggende personlighetstypene slik at medarbeiderne får en dypere forståelse av seg selv og andre. Medarbeidere og ledere blir mer bevisste på sin egen og kollegaers personlighet og lederstil, og blir dermed bedre rustet til å takle ulikheter seg i mellom. På denne måten vil både relasjoner og prestasjoner på arbeidsplassen bli styrket.

Book en uforpliktende samtale

I KjerneKraft tror vi på langsiktige samarbeid med bedrifter og organisasjoner, hvor målet er å skape kraftfulle prosesser, transformasjon og varig forbedring av resultater.

KjerneKraft tar store og små oppdrag både i offentlige og private virksomheter. Vi samarbeider blant annet med Coachingpartner – en nettverksorganisasjon der erfarne profesjonelle coacher jobber sammen for å tilby unike tjenester til organisasjoner og individer.

Ta kontakt for å få tilsendt mer informasjon om våre tjenester eller booke en uforpliktende samtale.

Christine Wittusen – christine@kjernekraft.com – tlf: +47 928 44 231 – les om Christine

Silje Kristine Haugen – silje@kraftfull.no – tlf: +47 918 58 479 – les om Silje

Legg igjen en kommentar