4 tips for en harmonisk jul med dine nærmeste

http://www.freeimages.com/photo/xmas-sad-1-1430963

http://www.freeimages.com/

Julen er tiden for glede og hygge. Men når vi endelig har tid til å roe ned og kose oss blir det ikke alltid slik man hadde håpet. Når vi er ekstra tett på våre nærmeste opplever mange at godfølelsen byttes ut med skuffelse, irritasjon, anspent stemning eller krangling. Mer tid sammen, tydeliggjør forskjeller og det er lett å la seg “trigge”, gjerne av ting som er sagt og gjort i beste mening. Her er noen tips som hjelper deg å snu frustrasjon til fascinasjon, slik at du kan nyte julen og styrke relasjonene dine.

Tips 1: Stopp autopiloten

  • Før du reagerer med f.eks. sinne eller frustrasjon spør deg selv hva du egentlig ønsker å oppnå med det du er i ferd med å kommunisere.
  • Spør deg selv hvorfor du reagerer så voldsomt. Er det fordi det minner deg om negative opplevelser fra fortiden? Hva kan du selv ta ansvar for i situasjonen?

Tips 2: Vær nysgjerrig 

  • Prøv å forstå motivasjonen bak atferd du opplever som negativ og møt andre med genuin nysgjerrighet. “Lurer på hva som får han til å si det?” “Hva er egentlig grunnen til at hun reagerer som hun gjør?”. “Jøss, interessant at de valgte å gjøre det sånn. Det ville nok ikke jeg gjort”.
  • Husk at mennesker gjør det de gjør FOR seg selv og ikke MOT deg

Tips 3: Avklar forventninger

  • Snakk med dine nærmeste om forventninger og ønsker for julen. Slik kan unødvendige skuffelser unngås.
  • Sørg for å ha balanserte forventninger. Da vil du se at små gleder lett kan bli store øyeblikk.

Tips 4: Sett en intensjon 

  • Bestem deg for hvordan ønsker du å ha det denne julen (f.eks. avslappende? stemningsfullt og koselig?)
  • Spør deg selv: «Hvilken væremåte kan du ta på deg for å lettere oppnå dette?” (f.eks. nærværende? raus?) «Hva skal til?»

I bunn og grunn må du akseptere at du ikke kan forandre andre menneskers atferd, men du kan forandre måten du forholder deg til atferden. Du kan velge å bli “trigget» eller velge å la det prelle av. Du har alltid et valg. Vi har en tendens til å få mer av det vi fokuserer på, så vær bevisst på hvilket fokus du har denne julen. Hvis noe ikke ble som du håpet og du bruker en masse energi på å fokusere på det, blir det bare verre. Klarer du å si at “det er som det er!”, og faktisk akseptere det som er, vil du lettere kunne nyte julen selv om ikke alt er perfekt. Det er det jo sjelden.